e-health_blog_02

Het blijft me bezig houden, ken je dat? Ik bezocht een tijdje geleden een symposium in het Evoluon in Eindhoven waar talloze oplossingen aangeboden werden, die stuk voor stuk een ontzorgende functie hebben. Iets wat hard nodig is, want als je de cijfers bekijkt, hebben we over een paar jaar toch écht een flink tekort aan ‘handen aan het bed’ in de zorg. Er moeten dus oplossingen komen om de zorg te (ver)delen of wel flexibeler in te kunnen zetten. Dit kan alleen als het bedrijfsleven met innovaties komt.

Innovaties, Apps en wearables
Die innovaties, daar zijn er al velen van! Handige tools, Apps en wearables voor online monitoring en communicatie waarmee ouderen of mensen met een handicap beter, comfortabeler en langer op een prettige manier zelfstandig kunnen blijven.

Ik heb veel mooie dingen gepresenteerd zien worden: stemgestuurd herinnerd worden aan een afspraak, een familielid spreken of oproepen, een boek laten voorlezen, valdetectie, online een zorgplan op maat, automatisch gezondheidsresultaten doorsturen naar je specialist.

Robots in de zorg
Je kunt het zo gek niet verzinnen of er is een online of geautomatiseerde oplossing voor te bedenken. Zo zag ik zorgrobot Zora die danste op de muziek van Thriller en assisteerde hij tijdens fysiotherapie voor ouderen zodat de therapeute tijd en haar handen vrij had om even persoonlijk bij iedereen langs te gaan voor de nodige aanwijzigen. Verplegend personeel, (huis)artsen en specialisten krijgen hierdoor meer tijd en gelegenheid om directe, persoonlijke zorg te kunnen bieden. Ook wij proberen ons steentje bij te dragen met onze Virtuele Doktersassistent, bij het ondersteunen van zorgprofessionals en het bieden van goede zorg op maat.

Waarom gebruiken we ze (nog) niet veelvuldig?
De moeilijkheid zit hem in de vergoeding. Een zorgverzekeraar kan gemakkelijk de premie uitkeren als een patiënt een bezoek heeft gebracht aan een arts of specialist voor de resultaten van monitoring of bloedonderzoek. Hier hangt al een prijskaartje aan.

Maar, wát nou als die resultaten digitaal gestuurd en zelfs gemonitord worden? Hoe bepaal je de waarde of de kosten in de (ouderen)zorg als de cliënt minder persoonlijk gezien wordt maar tegelijkertijd wel geholpen wordt? Minder afhankelijk wordt van verplegend personeel en meer sociale contacten legt door de inzet van een robot of online systeem?

E-Health neemt een mooie vlucht maar is nog bezig met de landing.
Hoe je het ook bekijkt, de juiste oplossing is nog niet gevonden. Het zit er gelukkig wel aan te komen. Zo zie je dat in de geestelijke gezondheidszorg online oplossingen en de daarbij behorende vergoeding al goed geïntegreerd zijn. Maar er is door de beroepsgroepen en de zorgverzekeraars nog een hele grote stap te nemen.

Ik hoop op een zachte landing.